დიაგნოსტიკა

ISO სტანდარტის ლაბორატორია, სადაც ..

(იოსთ) IORT

ინტრაოპერაციული სხივური თერაპია (იოსთ) IORT..

სკრინინგი

ონკოპრევენციის, ანუ კიბოს სკრინინგის..

სერვისები

დღეისათვის ცენტრში ხორციელდება როგორც ..

გალერეა

თბილისის ონკოლოგიური ცენტრი

.


სიახლეების არქივი